CHÚC MỪNG 78 năm ngày Quốc khánh Việt Nam

Chào mừng 78 năm ngày quốc khánh dân tộc (1945-2023)

Ngày Quốc khánh Việt Nam được tổ chức vào ngày 2 tháng 9 hàng năm. Nó kỷ niệm tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh năm 1945.

Việt Nam nằm dưới ách thống trị của thực dân Pháp hơn 60 năm thì Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra. Việt Minh, một phong trào dân tộc chủ nghĩa do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã lật đổ chính quyền thực dân Pháp và tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tuyên ngôn độc lập được Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trong bài phát biểu của mình, Hồ Chí Minh viện dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp. Người kêu gọi nhân dân Việt Nam đoàn kết xây dựng đất nước mới dựa trên tự do, bình đẳng và tình bác ái.

Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày nghỉ lễ ở cả ba miền của đất nước. Đây là ngày tôn vinh và tự hào dân tộc. Mọi người treo cờ, tham dự các cuộc mít tinh yêu nước và tham quan các di tích lịch sử. Kỳ nghỉ lễ cũng là thời gian để suy ngẫm về chặng đường dài và khó khăn đi đến độc lập của đất nước.

Ngày Quốc khánh Việt Nam là lời nhắc nhở về cuộc đấu tranh lâu dài và khó khăn mà nhân dân Việt Nam đã tiến hành để giành độc lập. Đây cũng là ngày tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam và hướng tới một tương lai tươi sáng cho đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày quốc khánh dân tộc (1945-2023), Công ty TNHH Komlife Việt Nam kính chúc quý đối tác, nhà cung cấp và khách hàng trên khắp mọi miền đất nước một kỳ nghỉ lễ hạnh phúc và bình an bên gia đình.

Komlife.vn